500 most important Slovak verbs 101 - 125

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to promise
Do you promise you'll marry me?
inizia ad imparare
sľúbiť
Sľubuješ, že si ma vezmeš?
to pay
I have to pay for the lunch.
inizia ad imparare
zaplatiť
Musím zaplatiť za obed.
to hurt
I'm sorry, I didn't mean to hurt you.
inizia ad imparare
zraniť
Prepáč, nechcel som ťa zraniť.
to plan
You should plan your day better.
inizia ad imparare
plánovať
Mal by si lepšie plánovať svoj deň.
to eat
We always eat 5 meals a day.
inizia ad imparare
jesť
Vždy jeme 5 jedál za deň.
to get married
When are you planning to get married?
inizia ad imparare
vziať sa
Kedy sa plánujete vziať?
to break in
Someone has broken into our house!
inizia ad imparare
vlámať sa
Niekto sa nám vlámal do domu!
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.