500 most important Slovak verbs 401 - 425

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to reject
All my job applications were rejected.
inizia ad imparare
odmietnuť
Všetky moje žiadosti o zamestnanie boli odmietnuté.
to assure
Everything is going to be ok, I assure you.
inizia ad imparare
ubezpečiť
Ubezpečujem ťa, že všetko bude dobré.
to declare
The customs officer asked me if I had anything to declare.
inizia ad imparare
precliť
taktiež: priznanie k precleniu
Colník sa ma opýtal, či mám niečo na preclenie.
to improve
My English has improved significantly since I started using Fiszkoteka.
inizia ad imparare
zlepšiť sa
Moja angličtina sa výrazne zlepšila od kedy som začal používať Fiškotéku.
to observe
We're observing the behaviour of the whale.
inizia ad imparare
pozorovať
Pozorujeme správanie veľryby.
to prevent
Not all diseases can be prevented.
inizia ad imparare
predchádzať
taktiež: zabrániť
Nie všetkým chorobám sa dá predchádzať.
to examine
The boy was examined by three different doctors.
inizia ad imparare
vyšetriť
Chlapec bol vyšetrený troma rôznymi doktormi.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.