500 most important Slovak verbs 376 - 400

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to chat
I was chatting with my colleagues.
inizia ad imparare
rozprávať sa
Rozprávala som sa s kolegyňami z práce.
to describe
How would you describe your dream job?
inizia ad imparare
opísať
Ako by si opísal prácu svojich snov?
to argue
Don't argue with me!
inizia ad imparare
hádať sa
Nehádaj sa so mnou!
to negotiate
You should have negotiated a higher salary.
inizia ad imparare
dohodnúť
taktiež: vyjednať
Mal si sa dohodnúť na vyššom plate.
to insist
He insisted that I come with him.
inizia ad imparare
naliehať
Naliehal aby som prišiel.
to resist
You cannot resist chocolate.
inizia ad imparare
odolať
Nemôžeš odolať čokoláde.
to greet
He never greets me when he comes to the office.
inizia ad imparare
pozdraviť
Nikdy ma nepozdraví, keď vojde do kancelárie.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.