500 most important Slovak verbs 226 - 250

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to escape
It's impossible to escape from prison.
inizia ad imparare
utiecť
Utiecť z väzenia je nemožné.
to cross
You mustn't cross the street here.
inizia ad imparare
prejsť
Tu nesmieš prechádzať cez ulicu.
to swear
I swear I didn't eat your cake!
inizia ad imparare
prisahať
Prisahám, že som nezjedol tvoj koláč!
to involve
I like to get involved in various projects.
inizia ad imparare
zapájať sa
Rád sa zapájam do rôznych projektov.
to raise
We're planning to raise our employees' wages.
inizia ad imparare
zvýšiť
Plánujeme zamestnancom zvýšiť platy.
to steal
Someone stole my purse!
inizia ad imparare
kradnúť
Niekto mi ukradol kabelku!
to deserve
She didn't deserve to win the first place.
inizia ad imparare
zaslúžiť si
Nezaslúžila si vyhrať prvé miesto.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.