500 most important Slovak verbs 176 - 200

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to throw
Throw me an orange - I'll catch it!
inizia ad imparare
hodiť
Hoď mi pomaranč - chytím ho!
to ride
Have you ever ridden a horse?
inizia ad imparare
jazdiť
Jazdil si niekedy na koni?
to cry
Man up and stop crying!
inizia ad imparare
plakať
taktiež: nariekať
Buď chlap a prestaň plakať.
to continue
Continue working on this article.
inizia ad imparare
pokračovať
Pokračuj v práci na tomto článku.
to offer
I would like to offer you my services.
inizia ad imparare
ponúknuť
Chcel by som ti ponúknuť moje služby.
to blow
He the tornado blew away his car!
inizia ad imparare
fúkať
Tornádo mu odfúklo auto!
to be sick of something
I'm sick of your excuses!
inizia ad imparare
mať dosť
taktiež: byť otrávený z
Mám dosť tvojich výhovoriek.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.