500 most important Slovak verbs 251 - 275

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to slow down
He slowed down when he saw the police car.
inizia ad imparare
spomaliť
Spomalil, keď zbadal policajné auto.
to form
Our behaviour is formed by the environment.
inizia ad imparare
utvárať
Okolie utvára naše správanie.
to correct
Can you correct my spelling, please?
inizia ad imparare
opraviť
Môžeš prosím opraviť môj pravopis?
to smile
My baby always smiles when he sees me.
inizia ad imparare
usmiať sa
Moje bábo sa vždy usmeje keď ma vidí.
to board
You can't board the plane with a cigarette.
inizia ad imparare
nastúpiť
Do lietadla nemôžeš nastúpiť s cigaretou.
to receive
Did you receive the documents?
inizia ad imparare
obdržať
Obdržal si tie dokumenty?
to beg
I'm begging you for mercy.
inizia ad imparare
prosiť
taktiež: žobrať o
Prosím ťa o milosť.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.