500 most important Slovak verbs 326 - 350

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to discover
Columbus discovered America.
inizia ad imparare
objaviť
Kolumbus objavil Ameriku.
to solve
Alcohol won't solve your problems.
inizia ad imparare
vyriešiť
Alkohol tvoje problémy nevyrieši.
to betray
How dared you betray me?
inizia ad imparare
zradiť
Ako si sa opovážil zradiť ma?
to rescue
I rescued a dog from a fire.
inizia ad imparare
zachrániť
Zachránil som psa pred požiarom.
to prefer
I prefer to travel with friends rather than alone.
inizia ad imparare
preferovať
taktiež: uprednosťovať
Preferujem cestovať s kamarátmi ako sám.
to threaten
My boss threatened to fire me.
inizia ad imparare
vyhrážať
Môj šéf sa vyhrážal, že ma vyhodí.
to spread
The disease spread all over the country.
inizia ad imparare
rozšíriť sa
Choroba sa rozšírila po celej krajine.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.