500 most important Slovak verbs 301 - 325

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to lift
How much weight can you lift?
inizia ad imparare
zdvihnúť
Akú váhu dokážeš zodvihnúť?
to shout
There's no need to shout! I can hear you!
inizia ad imparare
kričať
Nie je potrebné kričať! Počujem ťa!
to plant
People should be planting more trees.
inizia ad imparare
sadiť
Ľudia by mali sadiť viac stromov.
to bury
I burried my hamster in the garden.
inizia ad imparare
pochovať
Pochoval som svojho škrečka v záhrade.
to remove
How can I remove a file from the memory card?
inizia ad imparare
odstrániť
Ako sa dá odstrániť súbor z pamäťovej karty?
to climb
How long does it take to climb Mount Everest?
inizia ad imparare
liezť
Ako dlho trvá vyliezť na Mount Everest?
to shake
She shook her head in disbelief.
inizia ad imparare
potriasť
Neveriacky potriasla hlavou.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.