500 most important Slovak verbs 476 - 500

 0    25 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
to fasten
All passengers must fasten their seatbelts.
inizia ad imparare
pripútať sa
Všetci pasažieri sa musia pripútať.
to enjoy oneself
Did you enjoy yourself yesterday?
inizia ad imparare
baviť sa
Dobre si sa včera bavil?
to undo
Could you help me undo the buttons?
inizia ad imparare
rozopnúť
Môžeš mi pomôcť rozopnúť gombíky?
to entrust
We entrust our safety to the police.
inizia ad imparare
zveriť
Svoju bezpečnosť sme zverili polícii.
to impose
I hope I'm not imposing...
inizia ad imparare
vnucovať
Dúfam, že sa nevnucujem...
to prohibit
Smoking is prohibited in this hotel.
inizia ad imparare
zakázať
Fajčenie v hoteli je zakázané.
to undergo
Many women undergo plastic surgeries.
inizia ad imparare
podstúpiť
Veľa žien podstupuje plastické operácie.
+18 schede
La lezione è parte del corso
"Slovak Words: Top 500 Verbs"
(Un totale di 500 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.