Банк бөлімшесінде - In a bank

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Чек кітапшамды жоғалтып алдым, жаңасын алсам бола ма?
inizia ad imparare
I've lost my checkbook, I would like to ask for another one.
Жаңа чек кітапшаға тапсырыс бере аламын ба, өтініш?
inizia ad imparare
Could I order a new checkbook, please?
Банкоматқа баруым керек.
inizia ad imparare
I have to go to the cash machine.
Банк шотын ашқым келеді.
inizia ad imparare
I would like to open an account.
Үлкен соммада ақша шығарғым келеді.
inizia ad imparare
I would like to withdraw a large amount.
Ұсақ купюралармен бере аласыз ба?
inizia ad imparare
Could you give me some smaller bills?
Кешірім өтінем, куәлігімді ұмытып кетіппін.
inizia ad imparare
Sorry, I forgot my identification.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Күнделікті ағылшын сөйлемдері"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.