Шаштаразда - At the hairdressing salon

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Бүгін шашыңызбен не істегіңіз келеді?
inizia ad imparare
What do you want me to do to your hair today?
Шашыңызды қалай сәндейін: түзу немесе бұйралап?
inizia ad imparare
Do you want it styled straight or wavy?
Шашыңызды зақымдамау үшін, баяу тарау керексіз.
inizia ad imparare
You should brush your hair gently to avoid damaging it.
Біз косметологиялық қызметтер де көрсетеміз.
inizia ad imparare
We have cosmetology services as well.
Қаншалықты қысқа болғанын қалайсыз?
inizia ad imparare
How short would you like it?
Шаш қиюға/ алуға бүгінге жазыла аламын ба?
inizia ad imparare
Can I make an appointment for a haircut today?
Жаңа шаш үлгісін қалаймын, бәлкім ұштарын түске бояймын.
inizia ad imparare
I would like a new style, maybe some highlights.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Күнделікті ағылшын сөйлемдері"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.