Тіс дәрігерінің қабылдауында - At the dentist

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Ауырса, айтыңыз.
inizia ad imparare
Let me know if you feel any pain.
Сіздің рентгеніңізді тексерген соң, сізге тіс брекеті керек пе деп қорықам.
inizia ad imparare
After checking your x-rays, I'm afraid you need dental braces.
Ол емшаралар өте қымбат.
inizia ad imparare
Those treatments are really expensive.
Сізге пломба жасату керек.
inizia ad imparare
You need a filling.
Тістерімді тексерткім келеді.
inizia ad imparare
I would like a check-up.
Бүгін түсте дәрігер кабинетіне келсеңіз болады.
inizia ad imparare
You can come to the consulting room this afternoon.
Тісімтерімнің бірі сынып қалды.
inizia ad imparare
One of my teeth has broken.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Күнделікті ағылшын сөйлемдері"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.