Досыммен бірге - With a friend

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Қанша уақыт өтті?
inizia ad imparare
How long has it been?
Бірге барған сауық кешті еш ұмытпаймын.
inizia ad imparare
I always remember the party we went to.
Сенімен көрісе алатыныма сенімді емеспін.
inizia ad imparare
I'm not sure I can see you.
Ең алғаш жолыққан жерімізде кездесуіміз керек.
inizia ad imparare
We must meet at the same place where we first met.
Отбасың қалай?
inizia ad imparare
How is your family?
Отбасым жақсы.
inizia ad imparare
The whole family is fine.
Бұрынғы жерде жұмыс істеп жатырсың ба?
inizia ad imparare
Are you working in the same place?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Күнделікті ағылшын сөйлемдері"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.