Мектепте - At school

 0    19 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Әжетханаға шықсам бола ма?
inizia ad imparare
May I go to the bathroom?
Мұның мәнісі неде?
inizia ad imparare
What does it mean?
Бұл тапсырманы орындау үшін маған көмек қажет.
inizia ad imparare
I need help with this task.
Тест болады ма?
inizia ad imparare
Do we have a test?
Бұл сөздің дұрыс айтылуы қалай?
inizia ad imparare
How is this word pronounced?
Келесі аптаға екі мәтін оқуымыз керек.
inizia ad imparare
We have to read two texts for the next week.
Мен сабақты түсінбеймін.
inizia ad imparare
I don't understand the lesson.
сондай-ақ: I don't get it.
+12 schede
La lezione è parte del corso
"Күнделікті ағылшын сөйлемдері"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.