Көшеде - In the street

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Қаншалықты алыс?
inizia ad imparare
How far is it?
Ол жерге жету үшін қанша уақыт керек?
inizia ad imparare
How long would it take me to get there?
Үйге жету үшін екі автобус ауыстыруым керек.
inizia ad imparare
I have to take two buses to get home.
сондай-ақ: I must grab/catch two buses to get home.
Бағытты қайталап жібере аласыз ба?
inizia ad imparare
Could you please repeat the directions?
Мен қате адресті жазып алыппын.
inizia ad imparare
I have the wrong address.
Таксофон қайда екенін білесіз бе?
inizia ad imparare
Do you know where there is a public phone?
Бұл қай көше?
inizia ad imparare
What street is this?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Күнделікті ағылшын сөйлемдері"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.