Сауда жүргізгенде - In sales

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Іздеп жүрген затыңыз жайлы көбірек мағұлмат беріңізші, өтініш.
inizia ad imparare
Please tell me more about what you are looking for.
Бұндай тауарды бұрын қолданып көрдіңіз бе?
inizia ad imparare
Have you used such a product before?
Қай түсті қалайсыз?
inizia ad imparare
Which colour do you like?
Кепілдік қағазыңыз болса, сізге тауарды ауыстырып бере аламыз.
inizia ad imparare
If you have the warranty certificate, we'll replace it.
Алдын ала төлем жасауыңыз керек.
inizia ad imparare
We need an advance payment.
Бұл тауарды қолданудың бірнеше жолы бар.
inizia ad imparare
This product can be used in several ways.
Жаңа тауар жайлы естідіңіз бе?
inizia ad imparare
Have you heard about this new product?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Күнделікті ағылшын сөйлемдері"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.