Жеке басқа қатысты сұрақтар қою және жауап беру - Asking and answering personal questions

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Жаңа тілдерді үйренгенді жақсы көремін.
inizia ad imparare
I love learning new languages.
Соңғы уақытта көп сабақ оқыдым.
inizia ad imparare
I've been studying a lot.
Мен көбінесе жігітіммен/қызыммен уақыт өткіземін.
inizia ad imparare
I usually hang out with my boyfriend/girlfriend.
Мен заманауи тілдерді үйренуші студентпін.
inizia ad imparare
I'm a modern languages student.
Егер қандай да бір сұрақтарың болса, жиналыста жауап беремін.
inizia ad imparare
If you have any questions, I'll answer them at the meeting.
Үй жануарың бар ма?
inizia ad imparare
Do you have any pets?
Ағылшынды қайдан үйрендің?
inizia ad imparare
Where did you learn English?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Күнделікті ағылшын сөйлемдері"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.