Пәтер жалдағанда - Renting an apartment

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Қандай үй жануарларына рұқсат бересіз?
inizia ad imparare
What kind of pets do you allow?
Үй жануарлары сыртта қала алама?
inizia ad imparare
Can the pets be outside?
Көшуге көмек көрсете аласыз ба?
inizia ad imparare
Could you please help me move?
Өтініш формасын толтыруым керек.
inizia ad imparare
I need to fill an application form.
Ғаламтордан өзіме қолайлы бір ұсыныс таптым.
inizia ad imparare
I found a convenient offer on the Internet.
Пәтер үлкен және балконы бар екен.
inizia ad imparare
The apartment is big and has a balcony.
Пәтерді жалға алу үшін, бірінші ай ақшасы мен кепілдікті төлеуім керек.
inizia ad imparare
To move in, I have to pay the first rent and a security deposit.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Күнделікті ағылшын сөйлемдері"
(Un totale di 515 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.