Kadłub jachtu - Boat Hull

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
kołysać się z boku na bok
kołysanie boczne
Statek kołysał się na falach z boku na bok.
inizia ad imparare
to roll
The ship was rolling on the waves.
żelkot
Mam na żelkocie kilka widocznych zadrapań, które wymagają naprawy.
inizia ad imparare
gelcoat
I have some visible scratches in my gelcoat that need to be repaired.
prawa burta część dziobowa
Skały na prawo od dziobu!
inizia ad imparare
starboard bow
Rocks off the starboard bow!
sworzeń steru
inizia ad imparare
pintle
płetwa sterowa
Niektóre firmy czarterowe obwiniają swoich klientów o uszkodzenie płetwy sterowej.
inizia ad imparare
rudder blade
Some charter companies blame their clients for damage to the rudder blade.
za rufą
Przy wietrze prosto od rufy szliśmy z prędkością 9 węzłów.
inizia ad imparare
dead astern
With the wind dead astern, we were making 9 knots.
lewa burta
Widzę kontenerowiec z lewej burty.
inizia ad imparare
port
też: portside
I can see a container ship on my port bow.
+43 schede
La lezione è parte del corso
"Angielski dla żeglarzy"
(Un totale di 1.141 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.