Przepisy 2 - Regulations 2

 0    45 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
prawo drogi
Mam prawo drogi.
inizia ad imparare
right of way
I have right of way.
polisa ubezpieczeniowa
Typowa polisa ubezpieczeniowa jachtu nie obejmuje szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem.
inizia ad imparare
insurance policy
A typical yacht insurance policy doesn't cover damage caused by gross negligence.
bezpośrednie niebezpieczeństwo
Jeśli twój statek znajduje się w bezpośrednim niebezpieczeństwie zatonięcia lub miałeś poważny wypadek, nadaj wywołanie MAYDAY.
inizia ad imparare
immediate danger
If your vessel is in immediate danger of sinking or you have had a serious accident, call MAYDAY.
bez efektu nie ma zapłaty
"Bez efektu nie ma zapłaty" zawsze było główną zasadą w ratownictwie morskim.
inizia ad imparare
no cure, no pay
The 'no cure, no pay' has always been the main principle in marine salvage.
odpowiedzialność
Skiper powinien być w pełni świadomy swojej odpowiedzialności.
inizia ad imparare
liability
A skipper should be fully aware of his liability.
zaniedbanie
Uszkodzenie bukszprytu było wynikiem zaniedbania skipera.
inizia ad imparare
negligence
Damage to the bowsprit was a result of skipper's negligence.
błąd nawigacyjny
Błąd nawigacyjny doprowadził okręt podwodny USA do wód północnokoreańskich.
inizia ad imparare
navigational mistake
A navigational mistake led the US submarine into North Korean waters.
+38 schede
La lezione è parte del corso
"Angielski dla żeglarzy"
(Un totale di 1.141 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.