W porcie - In Harbour

 0    26 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
napełnić zbiornik
Upewnij się, że napełniasz zbiornik odpowiednim rodzajem paliwa.
inizia ad imparare
to fill up the tank
Make sure you fill up the tank with the right type of fuel.
pieczęć
Pieczęć w paszporcie można uzyskać tylko po odprawie granicznej.
inizia ad imparare
stamp
You can only get a stamp in your passport upon border clearance.
dźwig
Przystań oferuje usługi dźwigowe wiosną i jesienią.
inizia ad imparare
crane
The marina offers a crane service during spring and fall.
cumowanie
Przygotować się do cumowania.
inizia ad imparare
docking
Stand by for docking.
czarter bez skippera
Dowiedz się, jakie są kwalifikacje wymagane do zawarcia umowy czarteru bez skipera w Grecji.
inizia ad imparare
bareboat charter
Find out which are the qualifications required for a bareboat charter agreement in Greece.
kapitan portu
Żaden statek nie może wejść lub wyjść z mariny bez zgody kapitana portu.
inizia ad imparare
harbour master
No vessel shall enter or leave the marina without the permission of the harbour master.
opłata portowa
Opłatę portową należy uiścić po przyjeździe.
inizia ad imparare
harbour fee
Please pay the harbour fee upon arrival.
+19 schede
La lezione è parte del corso
"Angielski dla żeglarzy"
(Un totale di 1.141 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.