Locja - Pilot Book

 0    119 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
wyspa
Nasz plan na ten tydzień obejmował opłynięcie wyspy, rzucając kotwicę w przyjemnych zatoczkach.
inizia ad imparare
island
Our plan for the week was to circumnavigate the island, dropping anchor in nice bays.
most obrotowy
Małe mosty obrotowe otwierają się jak brama.
inizia ad imparare
swing bridge
Small swing bridges as found over canals open like a gate.
piasek, dno piaszczyste
inizia ad imparare
sand
opuszczony
Opuszczona latarnia morska, chociaż już nie świeci, nadal stanowi istotny punkt orientacyjny dla żeglarzy.
inizia ad imparare
derelict
The derelict lighthouse, even though unlit, remains an important landmark to sailors.
szeroki
Jak szeroka jest Cieśnina Drake'a?
inizia ad imparare
wide
How wide is the Drake Passage?
pas ruchu (TTS)
Jeśli to możliwe, dołącz lub opuść pas ruchu na końcu pasa.
inizia ad imparare
traffic lane
If possible, join or leave a traffic lane at the termination of the lane.
szelf kontynentalny
inizia ad imparare
continental shelf
+112 schede
La lezione è parte del corso
"Angielski dla żeglarzy"
(Un totale di 1.141 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.