Przepisy - Regulations

 0    41 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
statek zajęty oczyszczaniem z min
Statek zajęty oczyszczaniem z min uważany jest za statek o ograniczonej zdolności manewrowej.
inizia ad imparare
vessel engaged in mine clearance operations
A vessel engaged in mine clearance operations is considered to have a restricted ability to manoeuvre.
statek mechaniczny
inizia ad imparare
motor vessel
holować
Nasza łódź została zaholowana przez holownik do najbliższej przystani.
inizia ad imparare
to tow
Our boat was towed by a tug to the nearest marina.
statek pełniący służbę pilotową
Statek pełniący służbę pilotową może nadawać sygnał rozpoznawczy składający się z czterech krótkich dźwięków
inizia ad imparare
vessel engaged in pilotage duty
A pilot vessel, engaged in pilotage duty, may also sound four short blasts in addition to the sound signals required by a power-driven vessel.
statek o ograniczonej zdolności manewrowej
Statek, który ze względu na naturę swojej pracy ma ograniczoną zdolność manewrową jest w związku z tym niezdolny do ustąpienia drogi.
inizia ad imparare
vessel restricted in ability to manoeuvre
A vessel which due to the nature of her work is restricted in her ability to manoeuvre is unable to keep out of the way of another vessel.
statek holowany
Statek holujący lub holowany nie ma pierwszeństwa, ale dobrym obyczajem jest danie mu pierwszeństwa.
inizia ad imparare
vessel being towed
A vessel towing or being towed does not have the right of way, but it is good manners to give it priority.
pogłębiarka
inizia ad imparare
dredge
+34 schede
La lezione è parte del corso
"Angielski dla żeglarzy"
(Un totale di 1.141 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.