Maszt i takielunek - Mast and Rigging

 0    28 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
baksztag
Maszt, który wygina się pod wpływem napięcia baksztagów może być potężnym narzędziem kontroli kształtu grota, jeżeli potrafimy tego używać.
inizia ad imparare
backstay
A mast that bends with the backstay tension may be a powerful tool for controlling mainsail shape if used the right way.
grotmaszt
Skoro jej grot złamał się w czasie sztormu, to musiał być bardzo skorodowany.
inizia ad imparare
main mast
or: mainmast
If her main mast broke during the gale, it must have been very corroded.
reja
Brasowanie rei wymaga pracy w grupie.
inizia ad imparare
yard
Bracing the yards requires teamwork.
bom
Doświadczeni żeglarze wiedzą, że bom może szybko przelecieć z jednej burty na drugą.
inizia ad imparare
boom
Experienced sailors know that the boom may swing quickly from one side to another.
bukszpryt
Szkunery często posiadają bukszpryt po to, aby zwiększyć ich powierzchnię ożaglowania.
inizia ad imparare
bowsprit
Schooners tend to have bowsprits, so they can increase their sail area.
stopa masztu
Wielu średniozaawansowanych windsurferów pyta, gdzie postawić stopę masztu.
inizia ad imparare
mast-foot
Intermediate windsurfers often ask where to position the mast-foot.
garda gafla
także: gardafał
Postaw żagiel, wybierając gafelgaję i gardafał jednocześnie.
inizia ad imparare
throat
Hoist the sail by pulling the peak and throat halyards simultaneously.
+21 schede
La lezione è parte del corso
"Angielski dla żeglarzy"
(Un totale di 1.141 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.