Nawigacja 2 - Navigation 2

 0    41 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
namiar
Wybierz obiekt, na który weźmiesz namiar.
inizia ad imparare
bearing
Bearing znaczy także "łożysko".
Choose an object to take a bearing to.
długość geograficzna
W przeszłości marynarze określali długość geograficzną za pomocą chronometru.
inizia ad imparare
longitude
In the past, mariners would determine longitude by means of a chronometer.
pozycja obserwowana z dwóch namiarów niejednoczesnych
Jeżeli określenie pozycji z dwóch namiarów niejednoczesnych nie jest możliwe, możemy określić pozycję zliczoną.
inizia ad imparare
running fix
If taking a running fix is not possible, we can determine a dead reckoning position.
poprawka
inizia ad imparare
correction
nawigacja zliczeniowa
Przy pomocy nawigacji zliczeniowej Kolumb dotarł z Hiszpanii do Ameryki i z powrotem ponad 500 lat temu.
inizia ad imparare
dead reckoning
By means of dead reckoning, Columbus sailed from Spain to America and back over 500 years ago.
kurs rzeczywisty
W przeszłości nawigatorzy polegali na kompasach magnetycznych, więc aby określić kurs rzeczywisty statku, musieli sami go obliczyć.
inizia ad imparare
true course
In the past, navigators relied on magnetic compasses, so in order to determine a ship’s true course they had to calculate it themselves.
deklinacja magnetyczna
Deklinacja magnetyczna na wysokich szerokościach geograficznych wynosi nawet 40 stopni.
inizia ad imparare
magnetic variation
Magnetic variation in high latitudes may be as much as 40 degrees.
+34 schede
La lezione è parte del corso
"Angielski dla żeglarzy"
(Un totale di 1.141 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.