Pod pokładem - Below deck

 0    26 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
jaskółka
także: półka
Zostawiłem telefon komórkowy w mojej kabinie w jaskółce.
inizia ad imparare
shelf
I left my mobile phone in my cabin on the shelf.
system wentylacyjny
Statki są wyposażone w systemy wentylacyjne, aby zapobiec uszkodzeniu ładunku z powodu wilgoci.
inizia ad imparare
venting system
Ships are fitted with venting systems to prevent damage of cargo due to moisture.
korytarz, zejściówka
Wtedy zorientowałem się, że woda wlewała się do zejściówki.
inizia ad imparare
companionway
Then I realised that water was pouring down the companionway.
kubryk
W kubryku dziobowym znajduje się 10 koi i łazienki dla załogi.
inizia ad imparare
forecastle
In the forecastle, there are 10 berths and bathrooms for the crew.
koja
Kiedy fala uderzyła w kadłub, prawie spadł z koi.
inizia ad imparare
bunk, berth
When the wave hit the hull, he almost fell off his berth.
mesa
inizia ad imparare
mess room
kingston
Czy możesz wziąć ster? Muszę iść do kingstonu.
inizia ad imparare
head
Can you take the helm? I need to go to the head.
+19 schede
La lezione è parte del corso
"Angielski dla żeglarzy"
(Un totale di 1.141 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.