Meteorologia - Meteorology

 0    52 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
komunikat meteorologiczny
inizia ad imparare
weather information
długoterminowa prognoza pogody
Kolejna 14-dniowa prognoza dla Gibraltaru pokazuje, że średnia maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie około 31°C.
inizia ad imparare
weather outlook
The next 14 day outlook for Gibraltar shows the average daytime maximum temperature will be around 31°C.
wszystkie obszary
Szkwały we wszystkich obszarach.
inizia ad imparare
all areas
Squalls in all areas.
powyżej zera
Woda w stanie ciekłym zawsze będzie miała temperaturę powyżej zera.
inizia ad imparare
above zero
The water in its liquid state will always have a temperature above zero.
siła wiatru
Powinieneś nauczyć się oceniać siłę wiatru zarówno na morzu, jak i na lądzie.
inizia ad imparare
wind force
You should learn how to assess wind force both at sea and ashore.
masa powietrza
Masy powietrza polarnego zazwyczaj nie są tak zimne jak masy powietrza Arktyki.
inizia ad imparare
air mass
Polar air masses are generally not as cold as Arctic air masses.
huragan
Miniony huragan uszkodził wiele łodzi na południu Karaibów.
inizia ad imparare
hurricane
This past hurricane damaged many boats in the South of the Caribbean.
+45 schede
La lezione è parte del corso
"Angielski dla żeglarzy"
(Un totale di 1.141 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.