Nawigacja 3 - Navigation 3

 0    21 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
odpływ
Odpływ odsłonił kilka podwodnych skał, których wcześniej nie zauważyłem.
inizia ad imparare
falling tide
also: ebb
The falling tide exposed some underwater rocks I haven't noticed before.
prąd pływowy
Generatory napędzane prądami pływowymi są uważane za przyszłość energii odnawialnej.
inizia ad imparare
tidal stream
Tidal stream generators are considered to be the future of renewable energy.
MLWS, średnia niska woda syzygijna
inizia ad imparare
Mean Low Water Springs
martwa woda
Wszyscy na pokład. Rozpoczniemy odcumowanie, gdy tylko zacznie się martwa woda.
inizia ad imparare
slack
All hands on deck. We'll begin undocking as soon as the slack begins.
pływ kwadraturowy
Ku zdziwieniu naukowców ruchy ryb w ujściu były większe podczas pływów syzygijnych niż podczas kwadraturowych.
inizia ad imparare
neap tide
To the scientists' surprise, fish movements in the estuary were greater during spring tides than neap tides.
pływ
inizia ad imparare
tide
przypływ
Przypływ unosi wszystkie łodzie.
inizia ad imparare
rising tide
also: flood
A rising tide lifts all boats.
+14 schede
La lezione è parte del corso
"Angielski dla żeglarzy"
(Un totale di 1.141 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.