Ενοικίαση διαμερίσματος - Renting an apartment

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Υπάρχουν ειδικοί χώροι κοντά όπου μπορώ να πάρω τον σκύλο μου για βόλτα;
inizia ad imparare
Are there any special places nearby where I can walk my dog?
Τι είδους κατοικίδια επιτρέπονται;
inizia ad imparare
What kind of pets do you allow?
Μπορούν τα κατοικίδια να είναι έξω;
inizia ad imparare
Can the pets be outside?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να μετακομίσω σας παρακαλώ;
inizia ad imparare
Could you please help me move?
Πρέπει να συμπληρώσω μια αίτηση.
inizia ad imparare
I need to fill in an application form.
Βρήκα μια πρακτική προσφορά στο διαδίκτυο.
inizia ad imparare
I found a convenient offer on the Internet.
Το διαμέρισμα είναι μεγάλο και έχει μπαλκόνι.
inizia ad imparare
The apartment is big and has a balcony.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un totale di 512 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.