Στο δρόμο - In the street

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Είναι μακριά;
inizia ad imparare
Is it far?
Πόσο μακριά είναι;
inizia ad imparare
How far is it?
Πόση ώρα θα μου πάρει για να πάω εκεί;
inizia ad imparare
How long would it take me to get there?
Πρέπει να πάρω δύο λεωφορεία για να φτάσω σπίτι.
inizia ad imparare
I have to take two buses to get home.
Μπορείτε να επαναλάβετε τις οδηγίες;
inizia ad imparare
Could you please repeat the directions?
Έχω τη λάθος διεύθυνση.
inizia ad imparare
I have the wrong address.
Ξέρετε που υπάρχει δημόσιο τηλέφωνο;
inizia ad imparare
Do you know where there is a public phone?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un totale di 512 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.