Ρωτώντας και παίρνοντας άδεια - Asking and giving permission

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Δεν υπάρχει πρόβλημα.
inizia ad imparare
That's no problem.
Παρακαλώ, αισθανθείτε ελεύθερος να το κάνετε.
inizia ad imparare
Please feel free to do it.
Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
inizia ad imparare
You can't do that.
Θα ήταν εντάξει αν πήγαινα τον σκύλο βόλτα;
inizia ad imparare
Would it be all right if I walk the dog?
Μπορώ να καθίσω εδώ, παρακαλώ;
inizia ad imparare
Can I sit here, please?
Είναι εντάξει αν χρησιμοποιήσω το στυλό σου;
inizia ad imparare
Is it okay if I use your pen?
Σε πειράζει αν σβήσω το φως;
inizia ad imparare
Do you mind if I turn the lights off?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un totale di 512 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.