Με ένα φίλο - With a friend

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Έχω καινούρια δουλειά.
inizia ad imparare
I have a new job.
Πόσος καιρός πάει;
inizia ad imparare
How long has it been?
Πάντα θυμάμαι το πάρτυ που πήγαμε.
inizia ad imparare
I always remember the party we went to.
Δεν είμαι σίγουρος πως μπορώ να σε συναντήσω.
inizia ad imparare
I'm not sure I can meet you.
Πρέπει να συναντηθούμε στο ίδιο μέρος που πρωτοσυναντηθήκαμε.
inizia ad imparare
We must meet at the same place where we first met.
Πώς είναι η οικογένειά σου;
inizia ad imparare
How is your family?
Όλη η οικογένεια είναι καλά.
inizia ad imparare
The whole family is fine.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un totale di 512 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.