Συζήτηση με έναν άγνωστο - Conversation with a stranger

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Πόσο κόστισε;
inizia ad imparare
How much did it cost?
Σας ρωτάω επειδή θέλω να αλλάξω το κινητό μου.
inizia ad imparare
I ask you because I want to replace my phone.
Όσον αφορά τα παπούτσια, ήρθε η στιγμή να πάρω ένα καινούριο ζευγάρι.
inizia ad imparare
Regarding shoes, it's time to get a new pair.
Αυτό που λέτε είναι μια καλή εισήγηση.
inizia ad imparare
What you are saying is a good suggestion.
Ήταν καλής αξίας;
inizia ad imparare
Was it good value?
Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι;
inizia ad imparare
Can I ask you something?
Ξέρετε τι ώρα κλείνει αυτό το μέρος;
inizia ad imparare
Do you know what time this place closes?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un totale di 512 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.