Στον οδοντίατρο - At the dentist

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Πείτε μου αν πονέσετε.
inizia ad imparare
Let me know if you feel any pain.
Αφού έλεγξα τις ακτινογραφίες σας, φοβάμαι πως θα χρειαστείτε σιδεράκια.
inizia ad imparare
After checking your x-rays, I'm afraid you need dental braces.
Αυτές οι θεραπευτικές αγωγές είναι πολύ ακριβές.
inizia ad imparare
Those treatments are really expensive.
Χρειάζεστε σφράγισμα.
inizia ad imparare
You need a filling.
Θα ήθελα να κάνω γενικές ιατρικές εξετάσεις.
inizia ad imparare
I would like a check-up.
Μπορείτε να έρθετε στο ιατρείο αυτό το απόγευμα.
inizia ad imparare
You can come to the consulting room this afternoon.
Ένα από τα δόντια μου έσπασε.
inizia ad imparare
One of my teeth has broken.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un totale di 512 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.