Στη δουλειά - At work

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Συμφωνώ μαζί σου μέχρι ένα σημείο, αλλά...
inizia ad imparare
I agree with you up to a point, but...
Συγγνώμη που περιμένατε.
inizia ad imparare
Sorry to keep you waiting.
Τι ώρα ξεκινάει η σύσκεψη;
inizia ad imparare
What time does the meeting start?
Τελείωσα τη δουλειά μου για σήμερα.
inizia ad imparare
I've finished my work for today.
Θα επιστρέψω σε ένα λεπτό.
inizia ad imparare
I'll be back in a minute.
Θα ήθελες βοήθεια με αυτή την εργασία;
inizia ad imparare
Would you like a hand with that project?
Θα μπορούσες να μου πεις τη γνώμη σου πάνω σε αυτό;
inizia ad imparare
Could you please give me your opinion on this?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un totale di 512 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.