Ζητώντας και δίνοντας συμβουλές - Asking and giving advice

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να την πείσεις πως ήταν ατύχημα.
inizia ad imparare
In my opinion, you should convince her it was an accident.
Γενικά είναι καλή ιδέα να ρωτήσεις τον πατέρα σου να παρέμβει.
inizia ad imparare
It's generally a good idea to ask your dad to intervene for you.
Αυτό που είπα είναι η προσωπική μου εισήγηση.
inizia ad imparare
What I said is my personal recommendation.
Γιατί δεν απολογείσαι;
inizia ad imparare
Why don't you apologise?
Τι με συμβουλεύεις;
inizia ad imparare
What do you advise me?
Εάν ήσουνα στη θέση μου τι θα έκανες;
inizia ad imparare
If you were in my place, what would you do?
Σε συμβουλεύω να της μιλήσεις.
inizia ad imparare
I advise you to talk to her.
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un totale di 512 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.