Στις πωλήσεις - In sales

 0    20 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
Δεν νομίζω να έχετε χρησιμοποιήσει κάτι παρόμοιο πριν.
inizia ad imparare
I don't think you will have used anything similar before.
Θα πάρετε το προϊόν σας αύριο το πρωί.
inizia ad imparare
You'll get your product tomorrow morning.
Ποιο χρώμα σας αρέσει;
inizia ad imparare
Which colour do you like?
Εάν έχετε το πιστοποιητικό εγγύησης, θα το αντικαταστήσουμε.
inizia ad imparare
If you have the warranty certificate, we'll replace it.
Χρειαζόμαστε προκαταβολή.
inizia ad imparare
We need an advance payment.
Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλούς τρόπους.
inizia ad imparare
This product can be used in several ways.
Μπορείτε να μου πείτε περισσότερα για το τι ψάχνετε;
inizia ad imparare
Can you tell me more about what you are looking for?
+13 schede
La lezione è parte del corso
"Καθημερινές εκφράσεις στα Aγγλικά"
(Un totale di 512 schede)

Prova il corso gratuitamente

Devi essere accedere per pubblicare un commento.