Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 1 - 50

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
έχω
Έχεις ποδήλατο;
inizia ad imparare
to have
Do you have a bicycle?
ήταν
Ήταν πραγματικά ευγενικός αλλά δεν θέλω να βγαίνω ραντεβού με αυτόν πια.
inizia ad imparare
was
αόριστος-γ' ενικό πρόσωπο για αυτός,αυτή,αυτό του ρήματος "είμαι"
He was really nice but, I don't want to date him anymore.
εδώ
Μένεις εδώ;
inizia ad imparare
here
Do you live here?
αυτός
Αυτός δουλεύει στο γραφείο.
inizia ad imparare
he
He works in the office.
τόσο
Χαίρομαι τόσο πολύ που σε βλέπω ξανά! Πως είσαι;
inizia ad imparare
so
It's so good to see you again! How are you?
αυτοί
Είναι από την Αγγλία.
inizia ad imparare
they
They are from England.
εκείνο
Δεν θέλω αυτό το μπουφάν, θέλω εκείνο.
inizia ad imparare
that
I don't want this jacket, I want that one.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.