Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 201 - 250

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
σειρά μαθημάτων
Αυτή η σειρά μαθημάτων είναι για προχωρημένους μαθητές.
inizia ad imparare
course
This course is for advanced students.
ζητάω
Σήμερα θα ζητήσουμε από το αφεντικό για μία αύξηση.
inizia ad imparare
to ask
want something
Today, we're going to ask our boss for a pay raise.
κατοικώ
Συνήθιζα να κατοικώ στο Λονδίνο για λίγο αλλά μετά μετακόμισα στο Κάρντιφ.
inizia ad imparare
to live
to have a home
I used to live in London for a while but then I moved to Cardiff.
συγκινούμαι
Συγκινήθηκα από την ομιλία της.
inizia ad imparare
to move
emotional reaction.
I was moved by her speech.
πολύ
Θα έπρεπε να πιούμε πολύ νερό.
inizia ad imparare
a lot
We should drink a lot of water.
ποιο
Ποιο αμάξι είναι δικό σου;
inizia ad imparare
which
Which car is yours?
ρωτάω
Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι;
inizia ad imparare
to ask
Can I ask you something?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.