Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 651 - 700

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
διαθέσιμο
Λυπόμαστε, αλλά αυτό το προιόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο.
inizia ad imparare
available
We're sorry, but this product is no longer available.
πλάσμα
Πως μπορούσες να το κάνεις σε ένα άλλο ανθρώπινο πλάσμα;
inizia ad imparare
being
How could you do that to another human being?
όσο...και να
Όσο χρόνο και να πάρει, θα σε βρω ξανά.
inizia ad imparare
however
However long it takes, I'll find you again.
βιώνω
Βίωσε κάποιον πόνο στην ζωή της.
inizia ad imparare
to experience
She experienced some pain in her life.
παρόλο που
Πρέπει να πάω στη δουλειά παρόλο που δεν αισθάνομαι καλά.
inizia ad imparare
though
I have to go to work even though I'm feeling under the weather.
υποστηρίζω
Η οικογένειά μου με έχει υποστηρίξει πάντοτε.
inizia ad imparare
to support
My family has always supported me.
κοινότητα
Θέλω να νιώσω σαν μέρος της κοινότητας.
inizia ad imparare
community
I want to feel like a part of the community.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.