Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 551 - 600

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
κατά τη διάρκεια
Κοιμήθηκα κατα την διάρκεια ολόκληρης της πτήσης.
inizia ad imparare
during
day
I slept during the whole flight.
πίνακας
Ο πίνακας περιεχομένων βρίσκεται στην αρχή του βιβλίου.
inizia ad imparare
table
list of contents
The table of contents is at the beginning of the book.
κατάσταση
Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση.
inizia ad imparare
situation
We are in a difficult situation.
υπηρεσία
Η μαμά μου δουλεύει σε δημόσιες υγειονομικές υπηρεσίες.
inizia ad imparare
service
My mom works in public health services.
μέση
Το αγόρι στη μέση είναι ο αδερφός μου.
inizia ad imparare
middle
The boy in the middle is my brother.
ενδιαφέρουσα
Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα.
inizia ad imparare
interesting
It's an interesting idea.
παραβιάζω
Εάν δεν έχουμε το κλειδί θα πρέπει να παραβιάσουμε την κλειδαριά.
inizia ad imparare
to force
break
If we don't have the key, we will have to force the lock.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.