Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 301 - 350

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
κάποιες
Έχω κάποιες ανησυχίες.
inizia ad imparare
few
I have a few concerns.
πρόβλημα
Θα πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτό το πρόβλημα όσο δύσκολο και να φαίνεται.
inizia ad imparare
problem
You have to deal with this problem no matter how difficult it may seem.
μέχρι
Δεν μπορείς να πας σπίτι μέχρι να τελείωσεις την δουλειά σου.
inizia ad imparare
until
You can't go home until you finish your work.
νερό
Μπορώ να έχω λίγο νερό;
inizia ad imparare
water
Can I have some water?
υπόθεση
Είναι μια περίπλοκη υπόθεση.
inizia ad imparare
case
situation, problem
It's a complicated case.
πραγματικά
Πραγματικά, έχεις δίκιο.
inizia ad imparare
actually
Actually, you are right.
καρδιά
Η καρδιά μου χτυπάει πολύ γρήγορα.
inizia ad imparare
heart
My heart is beating very fast.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.