Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 701 - 750

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
ιστότοπος
Ο ιστότοπός τους είναι ξεπερασμένος.
inizia ad imparare
site
website
Their site is outdated.
χώρος
Η αστυνομία έκλεισε τον δρόμο αφού ήταν ο χώρος του ατυχήματος.
inizia ad imparare
site
place
The police closed the road as it was the site of the accident.
παράδειγμα
Αυτός ο πίνακας είναι ένα σπουδαίο παράδειγμα ιμπρεσιονισμού.
inizia ad imparare
example
This painting is a great example of impresionism.
μεταξύ
Τα χόμπι μου, μεταξύ άλλων πραγμάτων, είναι η μουσική και ο κινηματογράφος.
inizia ad imparare
among
My hobbies, among other things, are music and cinema.
πολιτική
Πιστεύει στην αυστηρή μεταναστευτική πολιτική.
inizia ad imparare
policy
plan
He believes in strict immigration policy.
μέσα μαζικής ενημέρωσης
O βασιλικός γάμος μεταδόθηκε ευρέως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
inizia ad imparare
media
The royal wedding was widely transmitted by the media.
αγορά
Αγοράζω τρόφιμα από την τοπική αγορά αγροτών.
inizia ad imparare
market
place
I buy groceries at a local farmer's market.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.