Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 101 - 150

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
θα έπρεπε
Θα έπρεπε να προσέχεις περισσότερο! Δεν θέλεις να κάψεις τα δάχτυλά σου,έτσι;
inizia ad imparare
should
You should be more careful! You don't want to burn your fingers, do you?
σίγουρος
Είσαι σίγουρος ότι είναι η σωστή απάντηση;
inizia ad imparare
sure
Are you sure that this is the right answer?
πράγμα
Αυτά τα πράγματα είναι δικά μου. Μην τα ακουμπάς.
inizia ad imparare
thing
These things are mine. Don't touch them.
περιμένω
Περίμενέ με στην στάση του λεωφορείου. Θα είμαι εκεί σε 5 λεπτά.
inizia ad imparare
to wait
Wait for me at the bus stop. I'll be there in 5 minutes.
μικρή
Όταν ήμουν μικρή, ήθελα να γίνω πριγκίπισσα.
inizia ad imparare
little
When I was little, I wanted to be a princess.
ζωή
Η ζωή είναι μικρή.
inizia ad imparare
life
Life is short.
ημέρα
Πηγαίνω στο Λονδίνο για πέντε ημέρες.
inizia ad imparare
day
I'm going to London for five days.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.