Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 501 - 550

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
αυλή
Η βασίλισσα Elizabeth II και η αυλή της επισκέφτηκαν το νοσοκομείο.
inizia ad imparare
court
friends of the royal family
Queen Elizabeth II and her court visited the hospital.
φιλμ
Έχεις άλλο ρολό φιλμ;
inizia ad imparare
film
plastic material used in older cameras
Do you have another roll of film?
δικαστήριο
Θα πάμε σε δικαστήριο.
inizia ad imparare
court
law
We are going to court.
αισθάνομαι
Αισθάνθηκε ότι κάτι πρόκειται να γίνει.
inizia ad imparare
to sense
He sensed something was about to happen.
νοσοκομείο
Μετέφερέ μας στο κοντινότερο νοσοκομείο!
inizia ad imparare
hospital
Take us to the nearest hospital!
ταινία
Με τι έχει να κάνει αυτή η ταινία;
inizia ad imparare
film
BE; AmE: movie
What is this film about?
πρωθυπουργός
Ποιος είναι ο πρωθυπουργός της Αγκόλα;
inizia ad imparare
president
Who is the president of Angola?

Devi essere accedere per pubblicare un commento.