Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 751 - 800

 0    40 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
δημιουργώ
Προσπαθώ να δημιουργήσω μια ωραία ατμόσφαιρα στο καινούργιο μας διαμέρισμα.
inizia ad imparare
to create
I'm trying to create a nice atmosphere in our new apartment.
γήπεδο
Επευφημήσαμε όλοι όταν η ομάδα βγήκε στο γήπεδο.
inizia ad imparare
field
an area for playing sports
We all cheered as the team came out on the field.
άποψη
Ποια είναι η άποψή σου για την έκτρωση;
inizia ad imparare
view
opinion
What is your view about abortion?
σειρά
Το "Sherlock" είναι μία απ' τις καλύτερες σειρές που έχω δει ποτέ.
inizia ad imparare
series
TV series
"Sherlock" is one of the greatest TV series I've ever seen.
κρατήθηκε
Κρατήθηκε όμηρος στο υπόγειο για 5 εβδομάδες.
inizia ad imparare
held
"to hold" in past simple
He was held as a hostage in the basement for 5 weeks.
ιστοσελίδα
Σοβαρά, είναι ώρα να αναβαθμίσουμε την ιστοσελίδα μας.
inizia ad imparare
website
Seriously, it's time to update our website.
ιατρικό
Θα χρειαστείς ένα ιατρικό πιστοποιητικό εάν θέλεις να απαλλαχτείς από τα μαθήματα ΦΕ.
inizia ad imparare
medical
You'll need a medical certificate if you want to be excused from PE classes.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.