Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 151 - 200

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
γύρω από
Καθίστε γύρω από εμένα, παιδιά, θα σας πω μια ιστορία.
inizia ad imparare
around
Sit around me, children, I will tell you a story.
χρήματα
Πόσα χρήματα βγάζεις;
inizia ad imparare
money
How much money do you earn?
πιστεύω
Πιστεύεις στα φαντάσματα;
inizia ad imparare
to believe
Do you believe in ghosts?
νιώθω
Πως νιώθεις σήμερα;
inizia ad imparare
to feel
How are you feeling today?
μετά
Είναι επικίνδυνα να βγαίνεις έξω μετά τα μεσάνυχτα;
inizia ad imparare
after
Is it dangerous to go out after midnight?
άλλες
Έχεις άλλες ιδέες;
inizia ad imparare
other
Do you have any other ideas?
μακριά
Τα μαλλιά σου είναι πολυ μακριά.
inizia ad imparare
long
Your hair is so long.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.