Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 801 - 850

 0    50 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
κριτική
Διάβασα τη κριτική της ταινίας και ξαφνικά έχασα την επιθυμία να την παρακολουθήσω.
inizia ad imparare
review
I've read the review of this film and suddently lost the desire to watch it.
επίκεντρο
Το επίκεντρο της σημερινής συνάντησης είναι μια καινούργια καμπάνια.
inizia ad imparare
focus
The focus of our today's meeting is the new campaign.
περιοχή
Η Βουργουνδία είναι μια διάσημη περιοχή παραγωγής κρασιού.
inizia ad imparare
region
Burgundy is a famous wine-producing region.
ενδιαφέρον
Στη μέση της ταινίας έχω χάσει το ενδιαφέρον και σταμάτησα να την παρακολουθώ.
inizia ad imparare
interest
Halfway through the film, I've lost interest and didn't finish watching it.
ταχυδρομείο
Στείλε μου μια κάρτα με ταχυδρομείο όταν είσαι σε διακοπές!
inizia ad imparare
post
mail
Send me a postcard by post when you're on holiday!
δυνατότητα
Πρέπει να ξεκλειδώσεις τις δυνατότητές σου!
inizia ad imparare
potential
You have to unlock your potential!
κόστη
Τα κόστη είναι υψηλά αλλά νομίζω ότι το αξίζει.
inizia ad imparare
cost
The costs are high, but I think it's worth it.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.