Κορυφαίες Αγγλικές Λέξεις 951 - 1000

 0    61 schede    VocApp
 
Domanda Risposta
περιοχή
Όλες οι μεγαλύτερες πόλεις διαιρούνται σε περιοχές.
inizia ad imparare
district
All bigger towns are divided into districts.
εικόνα
Οι διάσημοι πρέπει να φροντίζουν την εικόνα τους.
inizia ad imparare
image
reputation
Celebrities need to take care of their image.
ελάχιστος
Είσαι το ελάχιστα διαμαρτυρόμενο άτομο που ξέρω.
inizia ad imparare
least
superlative of "little"
You're the least complaining person that I know.
οδήγησε
Οι πράξεις σου οδήγησαν σε μια καταστροφή.
inizia ad imparare
led
"to lead" in past simple
Your actions led to a catastrophe.
τους εαυτούς τους
Αποκαλούνε τους εαυτούς τους φίλοι.
inizia ad imparare
themselves
They're calling themselves friends.
επιλογές
Τι επιλογές έχουμε;
inizia ad imparare
options
What options do we have?
εποχή
Υπάρχουν τέσσερις εποχές: άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο και χειμώνας.
inizia ad imparare
season
There are four seasons: spring, summer, autumn and winter.

Devi essere accedere per pubblicare un commento.