Cechy charakteru i osobowość - Character and personality (FCE)

 
Domanda Risposta
zarozumiały
Nikt w biurze jej nie lubił, bo wydawała się bardzo zarozumiała.
inizia ad imparare
conceited
No-one in the office liked her because she came across as very conceited.
uparty
Przestań być taka uparta i posłuchaj tego, co mamy do powiedzenia!
inizia ad imparare
obstinate
Stop being so obstinate and listen to what we have to say!
plotkarz
Nie mów niczego w ich towarzystwie, straszne z nich plotkarki.
inizia ad imparare
a gossip
Don't say anything in their company, they're terrible gossips.
niechluj
Straszny z niego niechluj, zawsze nosi brudne, pogniecione ubrania.
inizia ad imparare
a slob
He's such a slob, he always wears dirty, crumpled clothes.
impulsywny
Nie mogliśmy znieść jego agresywnych, impulsywnych zachowań.
inizia ad imparare
impulsive
We couldn't stand his aggressive, impulsive behaviour.
gadatliwy
Ona jest strasznie gadatliwa, nigdy się nie zamyka.
inizia ad imparare
garrulous
She is such a garrulous person, she never shuts up.
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
inizia ad imparare
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
+31 schede
La lezione è parte del corso
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Un totale di 1.251 schede)

Prova il corso gratuitamente

Commenti:

zruta Ha scritto: 2016-01-05 09:43:18
Witam, w zestawie "Character and personality" napotkałem hasło: "a windbag - zrzęda, marudziarz". Słowo "marudziarz" brzmi trochę dziwnie i dotychczas spotkałem się raczej z określeniem "maruda". Pozdrawiam, Zenon Ruta

Devi essere accedere per pubblicare un commento.